Donateur worden?

Stichting Help een Hond is een organisatie met alleen vrijwilligers. We maken geen winst, alles wat bij ons binnenkomt aan donaties gaat naar de honden. Donaties worden gebruikt voor neutralisaties, voer, medische kosten en/of verbeteringen aan de verblijven van de honden in Roemenië.

Cindy vindt donaties goed!
Cindy en haar broertjes en zusjes op de vindplaats

Neutralisaties

Nog steeds worden er in Roemenië ontzettend veel ongewenste pups geboren. Het loopt meestal slecht af met deze pups of ze worden in een trieste toestand gevonden. De voorbeelden hiervan kunt u lezen bij veel van onze honden op de website. Daarom vinden wij het belangrijk om via onze rescuers ter plaatse zoveel mogelijk bij te dragen aan neutralisaties.

Dierenartskosten

Wist u dat de dierenartskosten in Roemenië een stuk lager zijn dan bij ons en een hond of kat al voor 25 euro geneutraliseerd kan worden?

Rescuers

Roemenië is een arm land en de rescuers waarmee wij samenwerken krijgen geen subsidies. Uiteraard betalen wij ze niet voor de adopties maar vergoeden alleen de kosten die zij maken om een hond ‘reisklaar’ te maken. Geld voor voer is er vaak maar heel erg weinig en onze ervaring is dat de rescuers niet snel om hulp vragen. We helpen graag als er een tekort aan voer dreigt.

Elke euro telt

Wilt u de honden in Roemenië helpen met een donatie? Elke euro is meer dan welkom en wordt goed besteed.

Wilt u kiezen voor een specifiek doel voor uw donatie, bijvoorbeeld een specifieke rescuer of voor neutraliseren? Als u dit meedeelt bij het overmaken zorgen we ervoor dat uw bijdrage aan het juiste doel besteed wordt.

Het gewenste bedrag kan overgemaakt worden naar rekeningnummer
NL15 RABO 0344 5486 35 t.n.v. Stichting Help een Hond of gebruik hiervoor deze link:

honden wachten op donaties

Teaming

U kunt ook helpen door het maandelijks doneren van een euro op www.teaming.net/helpeenhond


Stichting Help een Hond

Home – Help een hond

🐶❤️ Volg ons op❤️🐶

Facebook https://www.facebook.com/helpeenhond

Instagram https://www.instagram.com/helpeenhond